UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
Główna Wyniki Plan zadań Regulamin Terminarz Nagrody Materiały Forum Konkurs dla Nauczycieli Patroni Kontakt
  INFORMACJE   REGULAMIN   TERMINARZ   NAGRODY   WYNIKI   LOGOWANIE
REGULAMIN KONKURSU "NAPISZ SCENARIUSZ"

1. ORGANIZATOR KONKURSU
A. Głównym organizatorem Konkursu "Napisz scenariusz" realizowanego w ramach Projektu " Zdrowo jem, więcej wiem" jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności 104. Patronat honorowy nad Konkursem objął Ośrodek Rozwoju Edukacji.
B. Konkurs "Napisz scenariusz" skierowany jest do wszystkich nauczycieli nauczania początkowego klas I - III.
C. Opiekę nad ogólnopolskim Konkursem sprawuje Koordynator Projektu "Zdrowo jem, więcej wiem" Fundacji Banku Ochrony Środowiska.
D. Biuro Organizacyjne Konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska, która odpowiada za stronę organizacyjną Konkursu. Kontakt do biura: tel. 22 532 71 87, fax: 22 532 71 92, e-mail: zdrowojem@fundacjabos.pl, codziennie w godzinach: 10 - 14

2. CELE KONKURSU
A. Edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i zwiększenia aktywności fizycznej dzieci z klas I-III szkół podstawowych.
B. Wzbogacenie wachlarza scenariuszowego w Konkursie "Zdrowo jem, więcej wiem".

3. ADRESAT KONKURSU
Nauczyciele szkół podstawowych nauczania początkowego klas I - III.

4. TEMATYKA KONKURSU
Materiały konkursowe muszą być przygotowane zgodnie z jednym z wybranych tematów:

Ruch to zdrowie.

Cukier i sól - zmniejsz ilości.

Woda na zdrowie.

Warzywa i owoce na co dzień.

Piramida zdrowia.

Dobre i złe składniki w naszym pożywieniu.

5. MATERIAŁY KONKURSOWE
A. Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować:

1. Scenariusz zajęć lekcyjnych z materiałami pomocniczymi dla ucznia i dla nauczyciela

2. Dwa konkursy zgodne z tematyką scenariusza.

3. Materiały dla opiekunów dzieci, dotyczące tematyki scenariusza do przekazania podczas "Forum zdrowia dla rodziców"
B. Zgłoszone do Konkursu materiały muszą spełniać następujące wymogi:

1. Zgłaszający jest ich autorem.

2. Materiały nie mogą być wcześniej wykorzystywane w innych miejscach.

3. Materiały muszą być poprawne metodycznie i merytorycznie.

6. ZADANIA KONKURSOWE
1. Scenariusze muszą być przesłane poprzez swoje konto do 3 czerwca 2013.
2. Przeprowadzenie zajęć według przygotowanych materiałów.
3. Przysłanie raportu wraz ze zdjęciami z realizacji scenariuszy.

7. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
A. Zarejestrowanie się na stronie konkursu i przesłanie gotowych materiałów konkursowych dotyczących jednego z wybranych zagadnień opisanych w punkcie 4 Regulaminu, w terminie do dnia 3.06.2013

B. Materiały konkursowe należy przesłać do Organizatora elektronicznie poprzez portal konkursowy - prześlij materiał konkursowy.
C. Wszystkie nadesłane materiały stają się własnością organizatora. Autorzy prac zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich na Organizatora konkursu. Organizator będzie mógł w sposób nieograniczony, nie naruszający praw autorskich, wykorzystywać scenariusze wraz z publicznym odtwarzaniem i publikowaniem na dowolnych nośnikach. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w nadesłanych materiałach.

8. PRZEPISY KOŃCOWE
A. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany: regulaminu Konkursu.

9. NAGRODY
1. Pula nagród wynosi 10 tys zł.
2. Przyznane zostaną nagrody rzeczowe: sprzęt elektroniczny (laptopy, tablety i inne ) oraz książki.

 
Honorowy patronat nad konkursem objął Ośrodek Rozwoju Edukacji